18-08-17

de grot van de sybille van Cumae

Vanuit een vrouwelijk perspectief is het labyrint juist een plaats om te dansen.  In de Griekse mythe van Theseus en de Minotaurus moet de held een labyrint doorlopen

14-08-17

het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

De belangstelling voor een wedergeboorte van het vrouwelijk in onze maatschappij neemt toe en komt op verschillende manieren tot uiting. Van een wereldwijde beweging voor de rechten van de vrouw tot het herleven van de belangstelling voor de vrouwelijke spiritualiteit van de godin en de goddelijke Moeder.

01-08-17

de Universele Vrouwe

Maria is een universeel symbool voor vrouw-zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. Zo ook vertoont de Chinese bodhisattva Kwan Yin, die in het Boeddhisme het eindeloze mededogen belichaamt, een verrassende gelijkenis met Maria. Kunstenaar verbeelden al eeuwenlang in meerdere tradities haar verhalen, het Oosten en het Westen verbindend.

31-07-17

Dromen zijn bloemen van de ziel

Als het je tijd is om naar je innerlijke goeroe te gaan luisteren en de eigen droomtaal te gaan leren verstaan start je reis naar je innerlijke werkelijkheid. Dromen als gids naar bewustzijnsgroei.....

07-07-17

de symboliek van de droomtaal


De droomtaal, is een universele taal.In de wereld van de droom, verkeren we in een andere dimensie, zonder de beperktheid van deze, 3e dimensie. Bij Jung komt de droom te staan in het kader van worden wie je eigenlijk Bent.

04-07-17

Vrouwe van Guadeloupe

Nuestra Señora de Guadalupe wordt ze genoemd in haar boek. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op de Grote Moeder, in de taal en woorden van Clarissa Pinkola Estés.

03-07-17

je ware vrouwelijkheid ontdekken

In haar boek 'de ontembare vrouw' als archetype in mythen en verhaal, schrijft Clarissa Pinkola Estés vanuit het perspectief van de Jungiaanse psychologie over de vrouwelijke natuur, zoals gesymboliseerd in sprookjes, mythen en verhalen.Ook in het boek 'de kracht van de ongebonden vrouw' staat vrouwelijke spiritualiteit centraal. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op het archetype van de Grote Moeder. Gemeenschappelijk in al deze verschijningen is de kern die uit een groot en zuiver hart bestaat.

22-06-17

Het Maria Magdalena mysterie


Maria Magdalena is – na Maria, de moeder van Jezus – de meest populaire vrouw. Vrijwel iedereen kent de namen, ook al is haar identiteit niet helemaal duidelijk. Legenden en overleveringen spreken elkaar nogal eens tegen en het maakt nogal wat uit of je gebruik maakt van oude bronnen of afgaat op de hedendaagse channelingen die vaak weer een heel ander beeld schetsen.

25-05-17

De oermoeder

De oermoeder van de vrouwengeschiedenis

Voor mij waren de boeken van dr. Aninne van der Meer een openbaring: de beschrijving van hoe vrouwen zich in de geschiedenis ontwikkeld en gedragen hebben. Geweld en oorlog dateren pas uit de bronstijd. Dat betekent dat de mens niet van nature agressief is en oorlog niet van alle tijden.

01-04-17

Levensloop van Carl Gustav Jung

Mensen die Jung gekend hebben, zeggen dat hij een levend voorbeeld van zijn eigen psychologie was -menselijk, feilbaar en geweldig - Jung leefde in twee werelden, geworteld in de aarde en spiritueel gecenterd.

25-03-17

de temperamentenleer

Ieder mens oriënteert zich op de buitenwereld, sommigen vanuit het denken, anderen vanuit het voelen, weer anderen gebruiken meer de gewaarwordingsfunctie, zij constateren, en weer anderen gebruiken meer de intuïtie, het op irrationele wijze aftasten en 'weten' waartoe een en ander kan leiden. Extravert of introvert vertelt iets over de bron van je motivatie, over dit alles heeft Jung, maar ook Steiner veel inzicht geboden.

Wat is er nog meer in jezelf te onderscheiden?

15-03-17

De mythe van Marduk-Michaël

Het  'gedicht van de schepping' in Babylonische legenden (Gilgamesj-epos) over de schepping van de wereld kreeg de titel van de openingswoorden:  'enuma elish...' Aan het begin van de 19de  eeuw werd een aantal verspreide fragmenten gevonden waaruit het gehele gedicht kon worden gereconstrueerd. Deze fragmenten zijn gedateerd tussen de negende en de tweede eeuw v. Chr., maar alles wijst erop dat de originele compositie van de enuma elish teruggaat tot het 2e millennium v. Chr. ter vervanging van de Sumerische versie van het begin der tijden.

02-02-17

Magdalena in de Renaissance

Met de periode van de Beeldenstorm (1522-1566) ging veel oorspronkelijke kennis verloren; grote meesters uit de Renaissance periode gaven hun (geheime) kennis door in verborgen symboliek of beelden, b.v. rondom het leven van Maria Magdalena.

30-01-17

Wat is feministische spiritualiteit

De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke steeds duidelijker. Is hier sprake van de weg van de heilige graal?

10-12-16

Wierook voor de goddelijke voormoeder


De frequentie van de Blauwe Straal wordt verbonden met Shekinah, maar ook met Asjera Queen of Love, de koningin van de Hemel of lichtstraal verbonden met Shekinah.

In een westerse cultuur die getekend is door dominantie, oorlog en geweld; een cultuur waar vervreemding, eenzaamheid, verslavingsproblematiek en agressie belangrijke issues zijn is inzicht in deze energie van toegevoegde waarde bij het vinden van je eigen levensopdracht.