14-05-18

Centrifugaal en centripetale krachten

het dynamische contact tussen mannelijke en het vrouwelijke

10-05-18

Liefde als kracht

Een beschouwing over de mannelijke energie

18-04-18

spiritualiteit van Etty Hillesum

Etty Hillesum schreef  zittend voor het raam van haar kamer aan het Museumplein indrukwekkend, bezield en universeel werk die getuigen van een sterke persoonlijke ontwikkeling en een subliem literair talent...

17-04-18

Inner Child & Outer Child

Met innerlijk-kind-werk gaan we op weg om het contact met onze oorspronkelijkheid te helen.
Ont-moet je kind, ont-moet je Zelf.

16-04-18

Leonardo da Vinci (vervolg)

het meest bekend werd hij als schilder van Het laatste Avondmaal en de Mona Lisa, minder bekend is de zgn Anna-te-Drieën....

12-04-18

Leonardo da Vinci

Reïncarnatie, wat is dat eigenlijk? 'Re' betekent 'weer', 'caro' betekent 'weer in het vlees komen'. Wat kunnen we leren van Leonardo en zijn voorgaande incarnaties....

04-04-18

De elementen als hulp bij het waarnemen

Eén van de vele manieren van kijken is die volgens de vier elementen. Een indeling van de natuur die al in de Griekse tijd werd gebruikt. 

05-03-18

Op weg naar een nieuwe gouden tijd?


Wij in het Westen hebben geleerd de geschiedenis te zien in één opgaande lijn van primitief naar beschaafd; ons historisch besef is lineair en gaat van laag naar hoog.

26-02-18

De stille Maria

Maria Magdalena was in een vroeger incarnatie Norea, de oudste dochter van Adam en Eva -  Ze was dus nauw betrokken bij de weg van afdaling; nu mogen wij de hemel-aarde verbinding maken.

08-02-18

Leven in de boven- en onderwereld

Het verhaal van Demeter, Persephone en Hades is een van de beroemdste uit de Griekse mythologie en spreekt erg tot de verbeelding - is het verhaal eigenlijk nog actueel in deze tijd?

01-02-18

de Vijfster en Venus

Het pentagram is van oudsher het symbool van Venus, de Morgenster. Deze heldere ster beschrijft elke acht jaar een uiterst precieze vijfster aan de hemel. Het Venus-principe, de gulden snede, is overal aanwezig waar harmonie heerst of gezocht wordt.

20-01-18

het heilige boek van de Maya's

De Popol Vuh is het belangrijkste boek, het boek van raad, van de Quiché Maya bestaat uit twee gedeelten.  Het eerste deel behandelt het scheppingsverhaal waarin de mens geschapen werd uit maïsdeeg en het tweede gedeelte beschrijft de omzwervingen van de voorouders van de Quiché Maya en heeft een sterk feitelijke basis.

15-01-18

Wie is Ivan Boszormenyi-Nagy

De internationaal bekende grondlegger van de gezins- en familietherapie Ivan Boszormenyi-Nagy, ook wel bekend onder de naam Contextuele Therapie biedt een vorm waarbij loyaliteit,  rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in de dynamiek van menselijke relaties zeer belangrijke aspecten zijn.

01-01-18

het lied van de parel


Er zijn talloze mythen die het proces van afdalen vanuit het Koninkrijk van Licht naar de duisternis verhalen, zoals ook in het Lied van de Parel uit de handelingen van Thomas. Bewust geworden van de parel in zijn hart aanvaardt de Held de reis terug naar de Bron; sprookjes gaan over worden en zijn.