20-05-17

De hermetische cirkel


In de Hermetische filosofie wordt het inzicht in de universele wetten terug gevoerd op Hermes Trismegistus, die ook bekend is als de Egyptische Thoth, de schrijver. Hermes is een van de oudste wijzen der mensheid, bron van universele kennis.

17-05-17

Griekse sterren mythologie

Herakles, als vertegenwoordiger van de Griekse mens, is een gestalte die behoort tot de oudste overleveringen van de mensheid. In de zomer domineert Herakles het beeld aan de hemel, de Griekse mythologie zag hier de Nemeïsche Leeuw die door Herakles als eerste van zijn twaalf werken overwonnen werd.

06-05-17

natuurwezens


De stille werkers aan de natuur staan onder vele namen bekend. De energieën worden als kabouters, kobolden, elfen, nimfen, eenhoorns, salamanders, vuurgeesten, sylfen, undinen, gnomen of wortelwezens beleefd. Aangezien de natuurwezens elk verbonden zijn met één van de vier elementen, worden ze ookwel de elementenwezens genoemd.

01-05-17

dromen, sprookjes en symbolen.

In sprookjes praten de bloemen, de bomen en de dieren en geen mens die er zich over verbaast. Mensen worden in dieren omgetoverd, dieren krij­gen hun menselijke gedaante terug. Er zijn tove­naars, heksen, kabouters en waternimfen; dieren helpen mensen en zelfs doden kunnen in het leven terugkeren.

Vrijwel elk sprookje vertelt van twee mensen, die veel be­proevingen moeten doorstaan, aleer zij zich met elkaar kun­nen verenigen. Soms is het een arme jongen, die de prinses verovert, andere keren het arme meisje dat een prins krijgt. Het zinnebeeld van het eerste wortelt in het matriarchaat, van het tweede in het patriarchaat. In beide stelsels brengt de een­zijdigheid de tragiek van de gespletenheid mee. De alchemistische beelden vanuit Jungiaans gedachtengoed....

25-04-17

de twee één maken


Het leven op aarde is leven in een dualiteit, een voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen twee uitersten. Het bruidsvertrek is het symbool waarmee bedoeld wordt dat de tegenstellingen of dualiteiten tot een nieuwe eenheid zijn omgesmeed. De verzoening vanuit het juiste midden tot een 'huwelijk' brengen is dan zoiets als het tot een nieuwe en hogere eenheid weten samen te voegen.

11-04-17

Embryonale ontwikkeling

Embryologie en de pedagogische beelden
Waar begint het menselijk leven?  Wie gaat lezen over de embryonale ontwikkeling, ontmoet de vraag: ‘Waar begint het menselijk leven’? Bij de bevruchting? Bij de verwekking? Bij de geslachtsrijpheid van een jongen en een meisje? Bij het voelen van een kinderwens?

08-04-17

Down to Earth

Hoeders van de Aarde, noem ze medicijnmannen, sjamanen, wijzen der aarde, wisdomkeepers of Earth Keepers leven in harmonie met de natuur - Hun hoofd en hart staan in nauwe relatie met het karakter van het land, de planten en dieren die het land met hen delen.

01-04-17

Levensloop van Carl Gustav Jung

Mensen die Jung gekend hebben, zeggen dat hij een levend voorbeeld van zijn eigen psychologie was -menselijk, feilbaar en geweldig - Jung leefde in twee werelden, geworteld in de aarde en spiritueel gecenterd.

25-03-17

de temperamentenleerHet woord 'temperament' stamt uit het Latijn en betekent "het bekomen van de juiste verhouding wanneer iets gemengd wordt. De verbinding vinden tussen het materiaal wat zich bevindt bij het gekozen ouderpaar met je geestelijke individualiteit. Doordat het fysieke en het geestelijke niet helemaal in elkaar passen ontstaat er iets dat de verbinding tussen de twee moet mogelijk maken, en dat is het temperament.

15-03-17

De mythe van Marduk-Michaël

Het  'gedicht van de schepping' in Babylonische legenden (Gilgamesj-epos) over de schepping van de wereld kreeg de titel van de openingswoorden:  'enuma elish...' Aan het begin van de 19de  eeuw werd een aantal verspreide fragmenten gevonden waaruit het gehele gedicht kon worden gereconstrueerd. Deze fragmenten zijn gedateerd tussen de negende en de tweede eeuw v. Chr., maar alles wijst erop dat de originele compositie van de enuma elish teruggaat tot het 2e millennium v. Chr. ter vervanging van de Sumerische versie van het begin der tijden.

14-03-17

De Perzische en de Indiase zonnecultus

De reis naar de Zon of het licht van kennis, de zonnegod Surya en Mithras met de zeven inwijdingen.


03-03-17

kunst in de muziek

Barokmuziek heeft hetzelfde ritme als onze hartslag: er zijn 60 tot 64 tellen per minuut. Dit is ook het eerste geluid dat we als foetus horen: het ritme van het moederhart. Barokmuziek is een vorm van westerse klassieke muziek, barok is kunst van het gevoel als tegenhanger van de ratio, het verhoogd de concentratie en zorgt ervoor dat je hersenen in de zogeheten “alfa-state” komen. Zoek muziek van componisten die je leuk vindt (als je bijvoorbeeld niet van Bach houdt); moderne muziek die geschikt is, is bijvoorbeeld die van Philip Glass of Einaudi.

22-02-17

ontwikkelingsfasen


 Ontwikkelingsfasen en geheime opdrachten van een kind vanuit antroposofische benadering.

Elke ouder zal zich op enig moment wel eens verbaasd hebben over een onverwachte opmerking, een gebaar, een blik of een prestatie van zijn of haar kind.

15-02-17

een vrouw in de kunst

Ans Markus is een fenomeen. Hoewel wel vergeleken met Willink, of het werk van de magisch realisten, hoort haar realisme uiteindelijk overal en nergens bij en is haar ‘verstilde’ fijn-geschilderde beeldtaal typisch als die van Ans Markus te herkennen. De afgelopen vijfentwintig jaar maakte ze meer dan 650 schilderijen. Over ‘Vrouwen die vrij willen zijn’, zoals ze zelf zegt - het realisme en het nieuwe realisme - kunststromingen die leiden tot nieuwe ontwikkelingen van de fotografie?

10-02-17

Art nouveau

Art nouveau kende een korte maar hevige bloeitijd, dat zich voornamelijk uitbreidde tijdens de belle époque. In West-Europa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het oosten kon ze wat langer overleven.