15-12-17

winterfeesten en dertien heilige nachten

Jaarfeesten zijn nauw verweven en in direct verband te brengen met de natuur en de loop van de seizoenen. Jaarfeesten zijn gouden hoogtepunten in het ritmische verloop van de seizoenen als gouden kralen aan een bontgekleurde ketting. De winterfeesten spreken zich uit....

12-12-17

Kerst, midwinter en de terugkeer van de zon

Heel de wereld viert – op eigen wijze – de terugkeer van het Licht dit heeft een relatie met het gebeuren in de kerstnacht. Het feest van de midwinter-wende wordt al duizenden jaren door vele culturen gevierd omdat de wende het moment bepaalt, waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen.

28-11-17

Het geheim van de engelenwereld

Ieder mens kan leren om engelen waar te nemen. Het gaat om de ontwikkeling in gevoeligheid om contact te kunnen maken met de geestelijke wereld.

17-11-17

De in- en uitademing van Moeder Aarde

Niet alleen de natuur heeft haar kringloop over het jaar. Net zoals zoals wij in- en uitademen, zo kent ook Moeder Aarde een proces van in- en uitademen. De ziel van de Aarde adem in een bepaald jaarritme kosmische groei- en geestkrachten in en uit.

25-10-17

Verbinden en heelmaken

Heel speciaal is het, ons te realiseren hoe alles wat een begin heeft een einde kent, en alles wat een einde kent een begin heeft.

11-10-17

over de kracht van rituelen

De ongeboren kinderen worden wel Waterkinderen genoemd, de in de knop gebroken plannen zijn verstoringen in het leven van een kind, de ouders of voorouders en kunnen al langer geleden hebben plaatsgevonden.

01-10-17

De cirkel van leven en dood

Het lijkt er op alsof de gebeurtenissen rond het sterfbed steeds sprekender en intenser worden.
Als ik alleen al kijk naar de sterfprocessen die ik zelf de laatste tien jaar heb meegemaakt dan is duidelijk dat voor de stervende steeds meer, al geruime tijd vóór het intrede van de dood, de wereld aan de andere kant opengaat.

25-09-17

de zwarte madonna

Overal waar een Maria Magdalena-verering is, kun je Zwarte Madonna's aantreffen.

21-09-17

Het feest van AE Michaël

Michaël wordt Heer van de Zon genoemd. Elk van de zeven aartsengelen is immers verbonden met één van de planeten: Gabriël met de maan bijvoorbeeld, en Rafaël met Mercurius. Ook zijn ze verbonden met de dagen van de week:

08-09-17

de dochters van Eva

In voorhistorische en vroeg historische perioden van menselijke ontwikkeling, bestonden er religies waarin mensen hun allerhoogste schepper als vrouwelijk vereerden. De Grote Godin - de goddelijke voormoeder - is aanbeden van het begin van de Neolitische tijden van 7000 v. Chr. af tot aan het sluiten van de laatste tempels van de Godin, rond 500 n. Chr.

Maria de Mater Dolorosa

Over haar leven is weinig bekend, maar iedereen weet wie zij is en zal haar beeltenis direct herkennen: Maria!  We zien haar afgebeeld als oermoeder, icoon en heiligenbeeld, zij wordt Mater Dolorosa genoemd...

28-08-17

de Michaëlische wind

In het ritme van de Grote Kosmische Klok van de Schepping hebben wij een oriëntatiepunt gevonden in de Zon. De Zon komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen en de Zonnewende voorzien ons van een Noorden en een Zuiden. Het Oosten is verbonden met de Herfst in het natuurritme de windrichting van Aartsengel Michaël.

14-08-17

het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

De belangstelling voor een wedergeboorte van het vrouwelijk in onze maatschappij neemt toe en komt op verschillende manieren tot uiting. Van een wereldwijde beweging voor de rechten van de vrouw tot het herleven van de belangstelling voor de vrouwelijke spiritualiteit van de godin en de goddelijke Moeder.

02-08-17

In het voetspoor van Tara

Tara wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme. De Chinese godin Kwan Yin is vrijwel identiek aan Tara en ook vergelijkbaar met Maria de Moeder, met elk eigen accenten en tradities.

01-08-17

In het voetspoor van Kuan Yin

Maria is een universeel symbool voor vrouw-zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. Zo ook vertoont de Chinese bodhisattva Kwan Yin, die in het Boeddhisme het eindeloze mededogen belichaamt, een verrassende gelijkenis met Maria. Kunstenaar verbeelden al eeuwenlang in meerdere tradities haar verhalen, het Oosten en het Westen verbindend.