27-11-10

Magdalena ‘de Vrouwe van zevenvoudige kennis’

Maria van Magdala of, zoals haar Latijnse naam luidt, Maria Magdalena is met name in het centrum van de belangstelling komen te staan door de ontdekking van een evangelie van Maria.Dat ze tot de verbeelding sprak wordt duidelijk uit de vele verhalen die over haar werden verteld.

20-11-10

Hildegard von Bingen


Zij, Hildegard - mystica, kruidkundige en schrijfster De mystieke weg heeft als doel in contact te komen met de Heilige. De kern van deze weg is vaak dat de mens door het stof (de fysieke realiteit) heen het Goddelijke wil realiseren.Je bent je bewust dat er meer is dan je direct ziet. Er is iets dat alles overstijgt. We noemen dat het Goddelijke. Je wordt je er soms ineens van bewust op bepaalde momenten in je leven. Een kracht die draagt, je voortstuwt en troost. Niet te pakken en haast niet onder woorden te brengen.

In de mystiek wordt dit de goddelijke ruimte genoemd. Mystieke schrijvers en schrijfsters schreven deze ervaringen op van hoe God hen bij de hand nam. Hier is overgave voor nodig. Je bewust worden dat je het leven zonder ophouden ontvangt uit Gods hand.  Een gezond contemplatief leven wordt in balans gehouden door een gericht en geconcentreerd actief leven. Ora et labora.

17-08-10

Intiem gesprek met Moeder Aarde


Lieve Moeder, jij bent onze planeet, moeder van alle soorten, waaronder ons mensen. Je kinderen zijn er bij duizenden en ieder heeft zijn eigen taal. Omdat je de moeder bent van ons allen, begrijp je alle talen, zo ook de onze.

Een Intiem gesprek met Moeder Aarde door Thich Nhat Hanh
Vietnamese boeddhistische leraar

21-06-10

Wat is Spiritualiteit

Spiritualiteit is een woord waar in deze tijd vele begrippen onder vallen en om die reden is het wezenlijk om míjn (Marieke de Vrij) begrip rondom spiritualiteit te duiden.

10-06-10

esoterische visie op de evolutie van Aarde en Mens


Priester en christelijke esotericus Mario Schoenmaker beschrijft in zijn boek Occulte Wereldgeschiedenis in een notedop het ingewikkelde incarnatie-proces of involutie-proces van mens en aarde op heldere en eenvoudige wijze.