21-06-10

Wat is Spiritualiteit

Spiritualiteit is een woord waar in deze tijd vele begrippen onder vallen en om die reden is het wezenlijk om míjn (Marieke de Vrij) begrip rondom spiritualiteit te duiden.

10-06-10

esoterische visie op de evolutie van Aarde en Mens


Priester en christelijke esotericus Mario Schoenmaker beschrijft in zijn boek Occulte Wereldgeschiedenis in een notedop het ingewikkelde incarnatie-proces of involutie-proces van mens en aarde op heldere en eenvoudige wijze.