27-11-10

Magdalena ‘de Vrouwe van zevenvoudige kennis’

Maria van Magdala of, zoals haar Latijnse naam luidt, Maria Magdalena is met name in het centrum van de belangstelling komen te staan door de ontdekking van een evangelie van Maria.Dat ze tot de verbeelding sprak wordt duidelijk uit de vele verhalen die over haar werden verteld.

20-11-10

Hildegard von Bingen


Zij, Hildegard - mystica, kruidkundige en schrijfster De mystieke weg heeft als doel in contact te komen met de Heilige. De kern van deze weg is vaak dat de mens door het stof (de fysieke realiteit) heen het Goddelijke wil realiseren.Je bent je bewust dat er meer is dan je direct ziet. Er is iets dat alles overstijgt. We noemen dat het Goddelijke. Je wordt je er soms ineens van bewust op bepaalde momenten in je leven. Een kracht die draagt, je voortstuwt en troost. Niet te pakken en haast niet onder woorden te brengen.

In de mystiek wordt dit de goddelijke ruimte genoemd. Mystieke schrijvers en schrijfsters schreven deze ervaringen op van hoe God hen bij de hand nam. Hier is overgave voor nodig. Je bewust worden dat je het leven zonder ophouden ontvangt uit Gods hand.  Een gezond contemplatief leven wordt in balans gehouden door een gericht en geconcentreerd actief leven. Ora et labora.