11-10-11

priesteres in Egypte

Het boek Inwijding beschrijft de weg die ze in een vorige leven heeft afgelegd in de Egyptische wijsheid. Een weg vol beproevingen waarin haar karakter is getraind, wat heeft geleid tot haar inwijding als priesteres. Het boek is een boeiend en bloemrijk verhaal over iemands persoonlijke zoektocht naar wijsheid, een verhaal waarin het verleden doorleeft in het heden. Het laat duidelijk zien wat het Oude Egypte heeft betekend voor de mens.

17-08-11

archetype van het geheim


In onze patriarchale, door mannelijke energie gedomineerde cultuur worden vrouwen geconditioneerd zichzelf als ‘minder’ en ‘niet-waardig’ te beschouwen. Dit gevoel van ‘minder zijn dan’ is geïnternaliseerd en doorgegeven via ontelbare generaties vrouwen in patriarchale culturen. Clarissa Pinkola Estés schrijft over de doorwerking van geheimen in generaties zonder dat iemand haar roep hoort.....

21-06-11

Nag-Hammadi en Maria MagdalenaMaria Magdalena, wie was zij?   (een lezing van Jacob Slavenburg)

Het is heel opvallend dat de bijbel redelijk zwijgzaam over deze vrouw is. Ze wordt eigenlijk maar bij twee gebeurtenissen genoemd, aan het graf en ergens bij Lucas, de vrouw van wie zeven demonen zijn uitgegaan. Het kleine beetje informatie dat we vinden in het Nieuwe Testament (NT) heeft geleid tot een beeld van Maria Magdalena, en zo is ze ook heilig verklaard in de 9e eeuw, als Maria Magdalena van de boetedoening. Zij werd gelijkgeschakeld met de boetedoende vrouw uit Lucas 7.

Boete deed je voor zonde en zonde begaan door vrouwen in die tijd werd algemeen geacht dat het seksuele zonde moest zijn. Dus Maria Magdalena zou een hoer zijn geweest. Het meest moderne onderzoek dat plaatsgevonden heeft naar deze bijzondere vrouw wijst één ding volstrekt uit, dat het géén hoer was, maar een grote ingewijde.

11-05-11

Maria Magdalena of het lot van de vrouw

Maria Magdalena: geen ander, man noch vrouw, heeft de leringen van Jezus zo naar wezen, zin en diepte verstaan.Was Maria Magdalena maar een man geweest, dan zouden haar kennis, haar inzicht, haar wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van vandaag tot voorbeeld dienen. Helaas (?) was zij een vrouw. En dus werd zij in de geschiedenis van het christendom naar beneden gehaald, bezoedeld en tot hoer verklaard.

10-01-11

Het eigene van een nieuwetijdskind

Het eigene van een nieuwetijdskind

We leven in een heel bijzondere tijd, een overgangstijd. We mogen zelfs zeggen dat de grote overgang die in onze tijd op gang begint te komen, de meest beslissende en de meest ingrijpende overgang uit heel de evolutie van de mensheid is. Zeker, er zijn eerder ingrijpende tijden van transformatie geweest en er zijn eerder ook heel beslissende overgangen geweest. Maar de huidige overgang zal iets bijzonders teweeg brengen: het bewustzijn dat wij mensen ons eindelijk los moeten gaan maken van die verlammende en totale gerichtheid op de materie en dat wij ons moeten leren richten op de geestelijke wereld en op de geestelijke wetten van de kosmos. Dat betekent, dat wij eindelijk wakker (zullen) gaan worden, en dat wij eindelijk zullen gaan beginnen aan de weg van terugkeer naar God. De weg van een voortdurende, verdere afdaling tot in de wereld van de materie zal worden omgebogen tot een weg van opgang, een weg die ons uiteindelijk zal brengen tot in de wereld van het hoge licht.