11-05-11

Wie is Maria Magdalena


Maria Magdalena

Van koninklijke bloede was zij, fier en zelfbewust.
Vele bezittingen waren de hare: het slot Magdalum
bij Kapernaüm, een huis in Bethanië, en onroerend
goed in Jeruzalem. Ja, ze was een rijke vrouw.