20-12-14

De gnosis van de Essenen

Eeuwenlang wisten we bijna niets van de Essenen, maar door de vondst van de Dode Zee-rollen in 1947 in Qumran veranderde dat ingrijpend. Men twijfelde er vroeger zelfs aan, of de Essenen wel
echt bestaan hadden. Maar nu is er door de vondst van de Dode Zee-rollen een onomstotelijk bewijs in de vorm van Esseense boekrollen die ons veel vertellen over hun leven en hun inzichten.

03-12-14

Het raadsel van de gestalte van Jezus

Het geheim van de grandioze synthese van kosmische wijsheid en de diep doorvoelde liefde werd in de wereldgeschiedenis gerealiseerd, dit verhaal ligt verborgen in het geheim van de twee Jezuskinderen.

Het mysterie of de menswording van de hemelse liefde en gerijpte aardse, kosmische wijsheid.

04-10-14

de symbolen van Sophia


De verborgen Moeder is voor velen een grote onbekendeVrouwe
Zij is niet niet...vroeger kende men haar wel.
Maar zij is vermoord: Asjera, Eva, Sophia en Maria Magdalena......

de vrouwelijke kant van God...is de Godin - Sophia toont zich in een kosmisch gewaad,
Bewustzijn - zij is er al voor de schepping en staat als uitvoerster aan de zijde van God.
Zij is niet nieuw...zij keert terug in ons bewustzijn
Haar symbolen zijn de boom en het water, de bruid en de dochter....

22-09-14

Aartsengel Michaël en de tijdgeest

Op veel afbeeldingen, vooral uit de kunstgeschiedenis, zien we dat hij meestal wordt afgebeeld met een zwaard in de hand en een draak onder zijn voeten. Wat kun je nog meer aan inzichten veroveren over wie deze aartsengel, die ook de tijdgeest wordt genoemd?

17-08-14

Het Tao van Lao-Tze

De relatie tussen Tao en Teh is een van de meest populaire thema’s in religieuze en mythologische tradities. Hun eigenschappen worden gewoonlijk uitgebeeld door de rol die de mannelijke en vrouwelijke beginselen in de natuur spelen. Er zijn tal van voorbeelden te vinden van Vader Tijd (eeuwigheid) en Moeder Natuur (openbaring) die een paar vormen. Brahma en Prakriti in de hindoe-, Odin en Frigga in de Noorse mythologie en de Egyptische Osiris en Isis, om er enkele te noemen.
 

04-06-14

Zeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de MoederZeven sleutels tot Sophia, de verborgen God de Moeder,
Annine van der Meer

 In tal van oude religies kent men God de Vader, de Moeder en het Kind. Deze drie-eenheid wordt gesymboliseerd door de driehoek. De mensheid stelt zich het goddelijke als Moeder en Kind voor. Later komt het mannelijke erbij. Daarna breekt er een tijd aan dat de Moeder op de achtergrond raakt en zelfs verdwijnt. Haar beeltenissen worden verboden.