20-12-14

De gnosis van de Essenen

Eeuwenlang wisten we bijna niets van de Essenen, maar door de vondst van de Dode Zee-rollen in 1947 in Qumran veranderde dat ingrijpend. Men twijfelde er vroeger zelfs aan, of de Essenen wel
echt bestaan hadden. Maar nu is er door de vondst van de Dode Zee-rollen een onomstotelijk bewijs in de vorm van Esseense boekrollen die ons veel vertellen over hun leven en hun inzichten.

03-12-14

Het raadsel van de gestalte van Jezus

Het geheim van de grandioze synthese van kosmische wijsheid en de diep doorvoelde liefde werd in de wereldgeschiedenis gerealiseerd, dit verhaal ligt verborgen in het geheim van de twee Jezuskinderen.

Het mysterie of de menswording van de hemelse liefde en gerijpte aardse, kosmische wijsheid.