20-09-15

onze relatie met de natuur

Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn we getuige van een wereldwijde verstoring van de biologische fundamenten van de aarde.

19-09-15

De vierdeling universele archetypen van C.G.Jung

Tot op de dag van vandaag wordt de indeling in typen van de Zwitserse psychiater C.G. Jung gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop mensen de wereld bekijken en erop reageren vanuit een introverte of extraverte instelling van het bewustzijn.


29-08-15

een zomer met het kleine volkje

Tanis Helliwell en de leprachaun -  Tanis Helliwell is bedrijfs/organisatiedeskundig en woont in Canada. Ze is tevens een extra-sensitief persoon en daardoor nam ze in haar kindertijd natuurwezens waar. Naarmate ze ouder werd liet ze deze ‘gave’ voor wat ie was. Totdat ze als dertiger besluit om voor een zomervakantie in retraite te gaan in Ierland, het land van haar voorouders.

01-06-15

moedergodin Nehalennia

Nehalennia is een Zeeuwse godin die in alleen in Zeeland voorkomt, ook zij kent de drie invloedssferen en bijbehorende functies. Kenmerkend voor de Moedergodin is dat zij gaat over drie invloedsferen: de onzichtbare, kosmische of bovenwereld met de hemelen, de aarde en de onzichtbare sfeer binnen de aarde, de onderwereld.

26-05-15

Het geheim van de eenhoorn

De eenhoorn is een op een paard lijkend oosters mythologisch dier met een hoorn op zijn voorhoofd. In de middeleeuwen werd de eenhoorn als echt bestaand beschouwd.Via metaforische, typologische, allegorische of symbolische verwijzingen blijkt het eenhoorn concept in de loop der eeuwen te zijn ‘opgeladen’ met telkens weer andere, telkens ‘nieuwe’ betekenissen.

20-05-15

de School van Chartres en vrouwe Natura

 De cathédrale Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad Chartres en werd gebouwd tussen 1194 en circa 1220 op een plek waar in voorchristelijke tijden de Moedergodin vereerd werd. Het eeuwig-vrouwelijke in Chartres werd steeds in wisselende gedaanten vereerd. De Notre-Dame in Chartres herbergt ook geschiedenis van belangrijke kathedraalscholen.

06-04-15

dochter van WijsheidMevrouw Blavatsky, dochter van Wijsheid

Wie is H.P. Blavatsky gezien door de ogen van Annine van der Meer en welke zijn de ontwikkelingsfasen in het menselijk bewustzijn - In de 21e eeuw breekt voor de mensheid de periode van volwassenheid aan.....


05-03-15

Venus ontsluierd

Venus is de klassieke naam voor de Griekse godin van de liefde, Aphrodite. In de kunstgeschiedenis gebruikt men vaak de Latijnse naam Venus voor de Griekse Aphrodite.