24-12-17

De tweevoudige werking van de Christusimpuls

De hoogste synthese die in een mens tot stand gebracht kan vinden is de synthese van kosmische wijsheid en diep doorvoelde liefde. Dit wordt ook wel het eeuwig vrouwelijke en het eeuwig scheppende mannelijke (logos) genoemd - de pool van zelfkennis én de pool van wereldkennis en wijsheid die eerst los van elkaar tot ontwikkeling worden gebracht om tot vereniging te kunnen worden gebracht. Wie denken de mensen dat Ik Ben?

15-12-17

winterfeesten en dertien heilige nachten

Jaarfeesten zijn nauw verweven en in direct verband te brengen met de natuur en de loop van de seizoenen. Jaarfeesten zijn gouden hoogtepunten in het ritmische verloop van de seizoenen als gouden kralen aan een bontgekleurde ketting. De winterfeesten spreken zich uit....

12-12-17

Kerst, midwinter (solstice) en de terugkeer van de zon

Het precieze moment van de solstice of winterzonnewende is 21-12-17 om 17.28 u voor Nederland. Tussen 21 en 24 december staat de Zon pal boven de Steenbokskeerkring (Zuid Afrika) en blijft daarboven drie dagen lang stilstaan, voordat zij zich omwendt naar het noorden.

28-11-17

Het geheim van de engelenwereld

Ieder mens kan leren om engelen waar te nemen. Het gaat om de ontwikkeling in gevoeligheid om contact te kunnen maken met de geestelijke wereld.

17-11-17

De in- en uitademing van Moeder Aarde

Niet alleen de natuur heeft haar kringloop over het jaar. Net zoals zoals wij in- en uitademen, zo kent ook Moeder Aarde een proces van in- en uitademen. De ziel van de Aarde adem in een bepaald jaarritme kosmische groei- en geestkrachten in en uit.

25-10-17

Verbinden en heelmaken

Heel speciaal is het, ons te realiseren hoe alles wat een begin heeft een einde kent, en alles wat een einde kent een begin heeft.

11-10-17

over de kracht van rituelen

De ongeboren kinderen worden wel Waterkinderen genoemd, de in de knop gebroken plannen zijn verstoringen in het leven van een kind, de ouders of voorouders en kunnen al langer geleden hebben plaatsgevonden.

10-10-17

Komt alles wat je doet weer bij je terug?

Meer dan de helft van de Nederlanders leeft op een of andere manier met karma en reïncarnatie. Als je dat alleen al tot je doorlaat dringen dan besef je dat er zich op dit gebied een behoorlijke revolutie heeft afgespeeld.

01-10-17

De cirkel van leven en dood

Het lijkt er op alsof de gebeurtenissen rond het sterfbed steeds sprekender en intenser worden.
Als ik alleen al kijk naar de sterfprocessen die ik zelf de laatste tien jaar heb meegemaakt dan is duidelijk dat voor de stervende steeds meer, al geruime tijd vóór het intrede van de dood, de wereld aan de andere kant opengaat.

25-09-17

de zwarte madonna

Overal waar een Maria Magdalena-verering is, kun je Zwarte Madonna's aantreffen.

21-09-17

Het feest van AE Michaël

Michaël wordt Heer van de Zon genoemd. Elk van de zeven aartsengelen is immers verbonden met één van de planeten: Gabriël met de maan bijvoorbeeld, en Rafaël met Mercurius. Ook zijn ze verbonden met de dagen van de week:

08-09-17

de dochters van Eva

In voorhistorische en vroeg historische perioden van menselijke ontwikkeling, bestonden er religies waarin mensen hun allerhoogste schepper als vrouwelijk vereerden. De Grote Godin - de goddelijke voormoeder - is aanbeden van het begin van de Neolitische tijden van 7000 v. Chr. af tot aan het sluiten van de laatste tempels van de Godin, rond 500 n. Chr.

Maria de Mater Dolorosa

Over haar leven is weinig bekend, maar iedereen weet wie zij is en zal haar beeltenis direct herkennen: Maria!  We zien haar afgebeeld als oermoeder, icoon en heiligenbeeld, zij wordt Mater Dolorosa genoemd...

28-08-17

de Michaëlische wind

In het ritme van de Grote Kosmische Klok van de Schepping hebben wij een oriëntatiepunt gevonden in de Zon. De Zon komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen en de Zonnewende voorzien ons van een Noorden en een Zuiden. Het Oosten is verbonden met de Herfst in het natuurritme de windrichting van Aartsengel Michaël.

14-08-17

het geheim van het eeuwig-vrouwelijke

De belangstelling voor een wedergeboorte van het vrouwelijk in onze maatschappij neemt toe en komt op verschillende manieren tot uiting. Van een wereldwijde beweging voor de rechten van de vrouw tot het herleven van de belangstelling voor de vrouwelijke spiritualiteit van de godin en de goddelijke Moeder.

02-08-17

In het voetspoor van Tara

Tara wordt vereerd als een belichaming van de Goddelijke Moeder in het Tibetaanse Boeddhisme. De Chinese godin Kwan Yin is vrijwel identiek aan Tara en ook vergelijkbaar met Maria de Moeder, met elk eigen accenten en tradities.

01-08-17

In het voetspoor van Kuan Yin

Maria is een universeel symbool voor vrouw-zijn, vruchtbaarheid en moederliefde. Zo ook vertoont de Chinese bodhisattva Kwan Yin, die in het Boeddhisme het eindeloze mededogen belichaamt, een verrassende gelijkenis met Maria. Kunstenaar verbeelden al eeuwenlang in meerdere tradities haar verhalen, het Oosten en het Westen verbindend.

31-07-17

Dromen zijn bloemen van de ziel

Als het je tijd is om naar je innerlijke goeroe te gaan luisteren en de eigen droomtaal te gaan leren verstaan start je reis naar je innerlijke werkelijkheid. Dromen als gids naar bewustzijnsgroei.....

07-07-17

de symboliek van de droomtaal


De droomtaal, is een universele taal.In de wereld van de droom, verkeren we in een andere dimensie, zonder de beperktheid van deze, 3e dimensie. Bij Jung komt de droom te staan in het kader van worden wie je eigenlijk Bent.

04-07-17

Vrouwe van Guadeloupe

Nuestra Señora de Guadalupe en de Maya Moedergodin Ix Chel en de relatie met de hemelgodin van de Heliopolitaanse scheppingsmythe Noet, Nuth of Nut.


03-07-17

je ware vrouwelijkheid ontdekken

In haar boek 'de ontembare vrouw' als archetype in mythen en verhaal, schrijft Clarissa Pinkola Estés vanuit het perspectief van de Jungiaanse psychologie over de vrouwelijke natuur, zoals gesymboliseerd in sprookjes, mythen en verhalen.Ook in het boek 'de kracht van de ongebonden vrouw' staat vrouwelijke spiritualiteit centraal. De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op het archetype van de Grote Moeder. Gemeenschappelijk in al deze verschijningen is de kern die uit een groot en zuiver hart bestaat.

22-06-17

Het Maria Magdalena mysterie


Maria Magdalena is – na Maria, de moeder van Jezus – de meest populaire vrouw. Vrijwel iedereen kent de namen, ook al is haar identiteit niet helemaal duidelijk. Legenden en overleveringen spreken elkaar nogal eens tegen en het maakt nogal wat uit of je gebruik maakt van oude bronnen of afgaat op de hedendaagse channelingen die vaak weer een heel ander beeld schetsen.

25-05-17

De oermoeder

De oermoeder van de vrouwengeschiedenis

Voor mij waren de boeken van dr. Aninne van der Meer een openbaring: de beschrijving van hoe vrouwen zich in de geschiedenis ontwikkeld en gedragen hebben. Geweld en oorlog dateren pas uit de bronstijd. Dat betekent dat de mens niet van nature agressief is en oorlog niet van alle tijden.

cyclisch denken

De Maancyclus vertelt het verhaal van de cyclische bewegingen van de Zon en de Maan zoals we deze vanuit de Aarde waarnemen. De Maancyclus gaat over de relatie Zon, Maan en Aarde.Doordat de planeten om de Zon, de Maan om de Aarde en de Zon om een centrale Zon draaien, zijn deze Maancycli geen exacte terugkerende cirkels. Als we ons deze omwentelingen ruimtelijk voorstellen zien we dat ze een spiraalachtige beweging door de ruimte maken.

Astrologisch vertegenwoordigt de Maan alles wat geweest is. Ze vertelt het gehele verhaal van onze verleden.....

20-05-17

Red de Natuurwezens

Thomas Mayer (1965) die in Duitsland woont, heeft het boek geschreven: Red de Natuurwezens (uitgeverij Nearchus) waarin hij de nood die in de natuurwezenwereld heerst aan de mensen doorgeeft, ook over straling en alle gsm-masten.

06-05-17

natuurwezens

een kleine reis door de ongeziene wereld - de etherische wereld - die achter de zichtbare wereld verborgen ligt - veel mensen herkennen waarschijnlijk wel het gevoel van lichter worden en bevrijding als je langs een stromende beek wandelt of aan de waterkant van een meertje zit of over het strand langs de zee loopt.

01-04-17

Levensloop van Carl Gustav Jung

Mensen die Jung gekend hebben, zeggen dat hij een levend voorbeeld van zijn eigen psychologie was -menselijk, feilbaar en geweldig - Jung leefde in twee werelden, geworteld in de aarde en spiritueel gecenterd.

25-03-17

de temperamentenleer

Ieder mens oriënteert zich op de buitenwereld, sommigen vanuit het denken, anderen vanuit het voelen, weer anderen gebruiken meer de gewaarwordingsfunctie, zij constateren, en weer anderen gebruiken meer de intuïtie, het op irrationele wijze aftasten en 'weten' waartoe een en ander kan leiden. Extravert of introvert vertelt iets over de bron van je motivatie, over dit alles heeft Jung, maar ook Steiner veel inzicht geboden.

Wat is er nog meer in jezelf te onderscheiden?

15-03-17

De mythe van Marduk-Michaël

Het  'gedicht van de schepping' in Babylonische legenden (Gilgamesj-epos) over de schepping van de wereld kreeg de titel van de openingswoorden:  'enuma elish...' Aan het begin van de 19de  eeuw werd een aantal verspreide fragmenten gevonden waaruit het gehele gedicht kon worden gereconstrueerd. Deze fragmenten zijn gedateerd tussen de negende en de tweede eeuw v. Chr., maar alles wijst erop dat de originele compositie van de enuma elish teruggaat tot het 2e millennium v. Chr. ter vervanging van de Sumerische versie van het begin der tijden.

14-03-17

De Perzische en de Indiase zonnecultus

De overlevering leert dat Jezus samen met Maria Magdalena naar inwijdingsscholen in Caïro, India, Mesopotamië ging, en waarschijnlijk ook nog naar Griekenland. Al die opleidingen waren in principe hetzelfde, alleen ze legden verschillende accenten.

02-02-17

Magdalena in de Renaissance

Met de periode van de Beeldenstorm (1522-1566) ging veel oorspronkelijke kennis verloren; grote meesters uit de Renaissance periode gaven hun (geheime) kennis door in verborgen symboliek of beelden, b.v. rondom het leven van Maria Magdalena.

30-01-17

Wat is feministische spiritualiteit

De zoektocht begint bij de rol van de godin in de religie. Via onbekende christelijke geschriften en kunstuitingen door de eeuwen heen, wordt de betekenis van de godin en het vrouwelijke steeds duidelijker. Is hier sprake van de weg van de heilige graal?

de Lady van Glastonbury en Iona

Iona had in de grijze oudheid de oude heilige naam Hy, Eo of slechts I, wat werd uitgebreid tot Inis-nar-Druineah wat 'de plaats van de druïden' betekende. De leer van de druïden leek op die van volkeren uit India, Perzië en Egypte. De Kelten vierden de moedergodin Brigid, hoe verhoudt zich dit tot de Hybernische mysteriën?