25-05-17

De oermoeder

De oermoeder van de vrouwengeschiedenis

Voor mij waren de boeken van dr. Aninne van der Meer een openbaring: de beschrijving van hoe vrouwen zich in de geschiedenis ontwikkeld en gedragen hebben. Geweld en oorlog dateren pas uit de bronstijd. Dat betekent dat de mens niet van nature agressief is en oorlog niet van alle tijden.

cyclisch denken

De Maancyclus vertelt het verhaal van de cyclische bewegingen van de Zon en de Maan zoals we deze vanuit de Aarde waarnemen. De Maancyclus gaat over de relatie Zon, Maan en Aarde.Doordat de planeten om de Zon, de Maan om de Aarde en de Zon om een centrale Zon draaien, zijn deze Maancycli geen exacte terugkerende cirkels. Als we ons deze omwentelingen ruimtelijk voorstellen zien we dat ze een spiraalachtige beweging door de ruimte maken.

Astrologisch vertegenwoordigt de Maan alles wat geweest is. Ze vertelt het gehele verhaal van onze verleden.....

20-05-17

Red de Natuurwezens

Thomas Mayer (1965) die in Duitsland woont, heeft het boek geschreven: Red de Natuurwezens (uitgeverij Nearchus) waarin hij de nood die in de natuurwezenwereld heerst aan de mensen doorgeeft, ook over straling en alle gsm-masten.

06-05-17

natuurwezens

een kleine reis door de ongeziene wereld - de etherische wereld - die achter de zichtbare wereld verborgen ligt - veel mensen herkennen waarschijnlijk wel het gevoel van lichter worden en bevrijding als je langs een stromende beek wandelt of aan de waterkant van een meertje zit of over het strand langs de zee loopt.