25-09-17

de zwarte madonna

Overal waar een Maria Magdalena-verering is, kun je Zwarte Madonna's aantreffen.

21-09-17

Het feest van AE Michaël

Michaël wordt Heer van de Zon genoemd. Elk van de zeven aartsengelen is immers verbonden met één van de planeten: Gabriël met de maan bijvoorbeeld, en Rafaël met Mercurius. Ook zijn ze verbonden met de dagen van de week:

08-09-17

de dochters van Eva

In voorhistorische en vroeg historische perioden van menselijke ontwikkeling, bestonden er religies waarin mensen hun allerhoogste schepper als vrouwelijk vereerden. De Grote Godin - de goddelijke voormoeder - is aanbeden van het begin van de Neolitische tijden van 7000 v. Chr. af tot aan het sluiten van de laatste tempels van de Godin, rond 500 n. Chr.

Maria de Mater Dolorosa

Over haar leven is weinig bekend, maar iedereen weet wie zij is en zal haar beeltenis direct herkennen: Maria!  We zien haar afgebeeld als oermoeder, icoon en heiligenbeeld, zij wordt Mater Dolorosa genoemd...