28-11-17

Het geheim van de engelenwereld

Ieder mens kan leren om engelen waar te nemen. Het gaat om de ontwikkeling in gevoeligheid om contact te kunnen maken met de geestelijke wereld.


De engelen zien ons als hun zusters en broeders.

Wat engelen te geven hebben
      Wat engelen ons geven is warmte en trouw. Het gebeurt alleen altijd op hun tijd.

      Ze geven in ons proces een zekere lichtvoetigheid, omdat ze het plan van de goddelijke wereld begrijpen. Ze helpen ons om los te laten. Wij hoeven daarom het leven niet zwaar op te nemen.

      Elke nacht geven de engelen ons levensenergie en levenskracht. Als je niet kunt slapen, dan word je gek, want dan krijg je die energiestoot niet.

Als je met negatieve gedachten gaat slapen dan kunnen de engelen je niet helpen, dat matcht niet. Dan zie je ook dat je ’s morgens ook vaak weer met negatieve gedachten wakker wordt. Belangrijk is om je leeg te maken voordat je gaat slapen, dan kunnen engelen het beste hun werk doen.

      We krijgen inzicht van engelen. Ineens begrijp je het, dan kan je het pakken. Achter de schermen zijn engelen bezig je naar dat inzicht te begeleiden.

      Engelen inspireren ons. Soms zeg je dingen die niet van jou zijn. Die inspiratie wordt krachtiger naar mate je meer en meer zuiver en transparant wordt. Dit betekent dat je echter en eerlijker wordt.

Hoe verschijnen engelen?
•        Als een stem
•        Als een gedaante van een mens
•        In de vorm van een kind
•        Als een Lichtgestalte

Als je meer  vertrouwd raakt met de engelenwereld gaan de engelen zich meer als lichtgestalte manifesteren. Het kost hen meer moeite zich in een mensengedaante te manifesteren dan in een lichtgestalte. In onze tijd worden mensen meer gevoelig voor de engelenwereld.

Onze vorige generatie(s) ontkenden dat er engelen waren. Ze dachten dat engelen meer in de fantasie van de mens leefden dan dat ze een werkelijkheid waren. De laatste 10 jaar is dit idee doorbroken.
Het is fascinerend om te zien hoe nu ineens een openheid ontstaat over de engelenwereld.
Hier ligt een diepere bedoeling achter, een diepere zin, nl: de engelen hebben zich teruggetrokken om ons op eigen benen te leren staan. Nu komen de engelen op een nieuwe manier terug.
Ze zijn als onze kosmische broers en zusters in een sfeer van gelijkwaardigheid.

Engelen vragen van ons; wij hebben tot nu toe altijd de weg naar jullie gezocht, nu is het tijd dat jullie stappen in onze richting zetten.

Hoe doe je dat?
1. Word de naam van je eigen engel bewust. Deze engel is in alle voorgaande levens van jou geweest. Hij helpt je de weg naar huis te vinden. Als je de naam van je engel weet kan je beter met hem communiceren. Als je innerlijk stil bent en je vraagt; “Engel mag ik je naam weten?” De eerste naam die dan bij je binnen komt is de naam van je engel. Deze naambetekenis zegt iets over de incarnatie van dit leven. Als je de betekenis van de naam van je eigen engel kent, dan weet je ook wat het motto is van jou in dit leven.

2. Let op welke inspiraties je krijgt. Welke dingen zeg je, die je zelf niet wist? Zeg dan tegen je engel: “Dank je wel”.

3. Ontdek wanneer er toeval in je leven is. Zeg ook dan dank je wel.....

Dit zijn lessen om je te verbinden met de engelenwereld.

Er bestaat een engelentrap waarlangs Gods liefde naar de aarde en de mensen afdaalt en waarlangs het “geestelijk voedsel” dat mensen aan de Engelen te geven hebben opstijgt. De engelentrap loopt via negen Hiërarchieën:

1. Engelen
        Deze werken individueel of met een kleine groep.
2. Aartsengelen
        Deze werken met volken. Dit patroon begint te veranderen. We maken een overgang mee naar            andere soorten groepen dan volken. We groeien naar één wereldbevolking. Er is een nieuwe                taal aan het ontstaan. De oude taal sterft uit. Zinnen als “we zijn in zonden geboren en                          ontvangen”sterven uit, maar er komen nieuwe woorden, die als het ware in een nieuwe              religieuze taal geboren worden. Denk maar aan woorden als karma, reïncarnatie. Deze woorden worden door een aartsengel geïnspireerd.

Wel trekt de aartsengel van de taal zich iets terug, want we zijn als mensen volwassen geworden om onze eigen religieuze taal te ontwikkelen.

3. Oerkrachten
        Zij regelen het karmische patroon.
        Dat het karma van mensen en volken en gebieden worden uitgewerkt.
4. Machten
5. Krachten
6. Wereldleiders
        Deze engelen geven aan alles wat op aarde en in de kosmos is eigen geschenken mee.
        De Machten geven vorm aan alles wat nieuw ontstaat, zoals planten, bomen, dieren, mensen.

Dit wordt zorgvuldig geleid. De krachten geven er beweging aan. Ze zenden trillingen uit. De    Wereldleiders geven aan alles wat vorm en een patroon van bewegen heeft gekregen wijsheid mee.
De medici doorgronden nog maar 10% hoe ons lichaam is opgebouwd en hoe de bewegingspatronen in ons lichaam lopen. Er is dus nog veel te ontdekken.

7.    Tronen
       Geven ons wilskracht en bewaken onze grenzen
8.    Cherubijnen
       Geven ons de kracht van het denken, dit is het denken van het hart.
9.    Serafijnen
       Zij geven ons liefdeskracht. Als je leeft vanuit liefde, dan sta je in verbinding met de Serafijnen.

De engelentrap is afkomstig uit het verhaal van aartsvader Jacob, die op de vlucht is voor zijn broer Ezau. Jacob legt zijn hoofd op een steen en in de droom die hij krijgt ziet hij een trap die tot Gods Troon reikt. Op elke trede van de trap verschijnt een engelenschare. Dit beeld wordt ook wel de Jakobsladder genoemd. Door deze droom weet Jacob dat hij er niet alleen voor staat.

                   
 een Rembrandt


De engelen “klimmen” eerst omhoog door onze geschenken te brengen naar Gods Troon. (wij hebben dus wat te geven). Dan worden er geschenken vanuit de wereld van God naar ons teruggebracht. De hiërarchieën van engelen dalen af naar ons mensen op aarde.

Als we direct geconfronteerd zouden worden met de Goddelijke Energie, dan zouden we die niet kunnen verdragen. We zouden gelijk een hoopje as zijn. Daarom wordt de Goddelijke Energie laag voor laag getransformeerd, zodat wij uiteindelijk die Goddelijke energie kunnen ontvangen, die voor ons te verdragen, te “behappen” valt.

Elke engelenlaag moet zorgen voor de engelen die onder hen op de trede staat. Door er leiding aan te geven krijgen ze inzicht. Doordat de engelen met mensen werken leren ze ook van de mensen en groeien ze in hun ontwikkeling. Die geestelijke groei geven ze op hun beurt weer door aan de engelen die boven hen staan. Dit geestelijk voedsel wordt laag voor laag naar boven gebracht tot aan Gods Troon. Dus het geestelijk voedsel wordt door elke engelenlaag verwerkt en weer verder doorgegeven.

Welk geestelijk voedsel geven wij door aan de engelen?

1.    Enthousiasme en bevlogenheid.

Daar waar we praten over onze idealen. Als je dan dankbaar gaat slapen geef je die glans van je idealen door aan je engel. Dit is het geestelijk voedsel voor je eigen engel. Maak je bewust wat je je eigen engel te geven hebt. Jouw engel geeft dit “voedsel” weer door aan de aartsengel. Jij krijgt diezelfde nacht een nieuwe geestkracht terug om nog krachtiger en zuiverder te vertellen wat je ideaal is. Dit is nieuwe inspiratie.

2.    Ga met een tevreden gevoel slapen. Ga na waarom je soms gaat slapen met een baalgevoel of              negatieve gedachten.
Je voelt je tevreden als je die dag toegekomen bent aan je karmische opdracht, anders ga je                  ontevreden slapen. Deze tevredenheid wordt doorgegeven aan de Oerkrachten, want die zijn verantwoordelijk voor karma. Ze geven een gescherpt geweten terug.

3.    Het derde geschenk dat je kunt geven is de liefde die je hebt verspreid en uitgedeeld, vooral op            non-verbaal gebied, dus als je die liefde hebt uitgestraald.

Deze liefdesuitstraling gaat uiteindelijk naar de Serafijnen. Zij geven ons creativiteit terug. Door uitdeling van liefde krijg je dus creativiteit terug. Deel je geen liefde uit dan versteent je creativiteit.
Jezus zegt: “Wie heeft zal ontvangen. Wie niets heeft zal afgenomen worden” Dit betekent : wie wat te geven heeft aan de engelen, krijgt dus terug. Wie niets heeft om te geven, sterft.

Wereldburgers én kosmische burgers

Wij zijn verwant aan de engelen: zij zijn onze oudere zusters en broeders, onze kosmische broeders en zusters. Wij mogen ons nu bewust worden dat wij niet alleen wereldburgers zijn, maar ook kosmische burgers. Wij mogen nu dus ook onze verantwoordelijkheid voor de Engelen op ons leren nemen, zodat we niet alleen van de Engelen “nemen”, maar ook aan hen leren geven.
In de “oude” taal; werd ons geleerd dat we in zonden geboren en ontvangen zijn en dat we onbekwaam zijn tot enig goeds.

In de “nieuwe” taal horen we Jezus’ woorden: “Jullie zijn Goden”.
Wij, mensen, zijn van goddelijke afkomst. Dit is een nieuwe ontdekking. Ons wezen is goddelijk, net als dat van de engelen. Daarom zijn ze onze broers en zusters.

De mens is de 10e hiërarchie binnen het kosmische bestel.

De engelen kijken heel goed naar de ontwikkeling van de mensen of zij zich ontwikkelen naar het Goddelijke plan. De engelen kennen het Goddelijk plan. Ze zien dat de mens meer en meer op eigen benen komt te staan en zijn eigen vrijheid leert gebruiken. Engelen kennen geen eigen vrijheid of zelfstandigheid. Ze zijn verwonderd over ons mensen die voor het eerst in het kosmisch bestel de beschikking hebben over een eigen wil en vrijheid. Hiermee lijkt de mens op God.
De engelen zien ook hoe de Kosmische Geest van de Liefde de aardse sfeer is afgedaald en 2000 jaar geleden in een mens werd geboren. De engelen zien de gevolgen van die afdaling, ze zien dat het bewustzijn van de mens groeit, dat de mens meer vrijheid verovert en meer zelfstandig wordt.
Als je met die ogen van de engelen kijkt dan zie je de verwondering om zo’n groots gebeuren.
Paulus zegt: “Weet je niet dat we eens over engelen oordelen zullen?” Oordelen betekent in dit verband tot inzicht brengen. We zullen eens de engelen tot inzicht brengen. Dat is nu aan het gebeuren. Engelen krijgen door ons mensen inzicht in het Goddelijk plan.

De aartsengelen
Er zijn 7 aartsengelen. Vier ervan zijn het meest bekend, Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël (of Orifiël). Met Uriël is er iets ergs gebeurd. De kerkvaders hebben hem indertijd uit de analen geschrapt. Tijdens het Concilie van Constantinopel werd gezegd dat een mens alleen uit een lichaam en een ziel bestond. Dat een mens ook nog een geest had, werd ontkend. Uriël is de aartsengel van de Geest. Hij is het symbool voor het vuur.

De Kerkvaders schrapten dus de Heilige Geest in ons en daarmee werd al het goddelijke uit de mens weggepoetst. En dan te bedenken dat de Heilige Geest ons mooi maakt. Want als het Vuur in ons gedoofd is, dan worden we “misdadiger”. Daarom kon de stelling ook verankeren dat de mens alleen tot het kwade geneigd was en onbekwaam was het goede te doen. In onze tijd wil de Geest weer tot leven komen. Daarom krijgt Uriël meer en meer de plek terug die hij verdient.

Michaël
Deze naam betekent: Wie is als God?

Michaël wordt vaak afgebeeld met een zwaard in zijn hand en zijn voet op een draak. De draak is het symbool van het ego. Michaël staat dus als symbool voor ons gevecht met ons ego. Michaël is degene die voor ons mensen een nieuwe weg baant.

Hij is de grootste van alle aartsengelen. Hij bewerkstelligt de transformatie in de mens. Als je hem vraagt om te komen, dan komt hij. Michaël staat op het punt om Oerkracht te worden. Ook binnen de engelenwereld is er sprake van een transformatie en een opschuiven naar een “hogere trede” binnen de hiërarchie van de engelen. Michaël is schutspatroon van bepaalde volken. Hij zorgt voor groei van een nieuw bewustzijn. Michaël staat ons bij in onze geestelijke groei.

Rafaël
Deze naam betekent: God geneest.
Rafaël helpt iedereen die genezend bezig is. Hij doet dit in een sfeer van zuiverheid.
Hoe zuiverder de mens, hoe beter de energie van Rafaël kan indalen, hoe groter de uitwerking is van de geneeskracht. Wees je daarvan bewust. Als je een icoon van Rafaël bij je genezingswerk neemt, dan wordt de energie van Rafaël de geleider.
Ook helpt Rafaël ons om de genezende krachten in onszelf te vinden.

Uriël
Deze naam betekent: Vlam van God.
Uriël behoedt het vermogen van de mens om geïnspireerd te worden. Hij helpt ons het kanaal waardoor wij geïnspireerd worden zuiver te houden en brandt de energie die overtollig is weg.
Het hart “weet” het eerder dan het hoofd. Uriël behoedt het hart, door zijn invloed zal het weten van het hart ontwaken. Uriël heeft als taak om de mensheid één te laten worden. Hij zorgt ervoor dat alle afscheidingen tussen mensen afneemt en wegvalt. Zijn bedoeling is dat we de weg naar elkaar vinden. Hiermee is Uriël aan het werk.

Gabriël
Deze naam betekent: God is almachtig
Gabriël komt vaak in de bijbel voor. Het meest bekend is hij door het bijbelverhaal waarin hij de geboorte van Jezus aankondigt. Hij heeft de Christuskracht ook naar de aarde begeleidt.
Gabriël helpt ons te aarden, hij zet je met beide voeten op de grond. Hij helpt je overgave te vinden en het vertrouwen te geven dat het allemaal goed komt. Gabriël helpt de mensheid bij hun 2e geboorte. Mensen krijgen door hem inzicht in waarvoor ze leven. Ze worden wakker en hun nieuwe inzicht is geboren.

De nieuwe tijdskinderen hebben dit nieuwe inzicht, bij hen is dat al ontwaakt. Wel moeten de nieuwe tijdskinderen geholpen worden om te aarden. Je kunt een beroep doen op Gabriël als je je nieuwe inzichten wil laten aarden, als je de inzichten vorm wilt geven.

Waar de aartsengelen mee verbonden worden:
Uriël -  Fysiek lichaam - Noorden - Zomer
Rafaël -  Etherisch lichaam -  Westen - Lente
Gabriël  - Astraal lichaam - Zuiden - Winter
Michaël - Hogere Ik - Oosten - Herfst

Michaël wordt in verband gebracht met het Oosten. In het Oosten gaat de zon op. Dit is het symbool voor de Christus. In het oosten wordt het Hoge Zelf geboren. In de herfst sterft het ego af. In de herfst wordt ook de vrucht getoond van de geboorte van het Hogere Zelf.

In dit tijdperk zijn we bezig om ons ego door te lichten m.b.t. onze gevoelens.
Wat je je eenmaal hebt eigen gemaakt, kan je niet meer verliezen.

Aan het einde van dit aarde tijdperk wordt het Hoge Ik (de Christuskracht) geboren. Dat is zich nu aan het voltrekken. Wij zijn dus nog niet helemaal geïncarneerd - Wie werkt aan het zuiveren van haar/zijn emoties, is bezig het astrale lichaam te zuiveren en het klaar te maken om de Christuskracht door te laten dringen.                      

Wij mensen behoren tot de 10e hiërarchie. In het volgende stadium zullen we voor de dieren zorgen die dan geëvalueerd zijn in het stadium van de mens. Ook dieren hebben rechten. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van onze verantwoordelijkheid voor de dieren. Het zijn onze jongere broers en zusters.De dieren zullen in de volgende fase in het stadium van wat nu de mens is geïncarneerd worden.
De dieren zijn dus de 11e hiërarchie.
De planten de 12e hiërarchie
De mineralen de 13e hiërarchie.


Wat Michaël bewerkt als wegbereider:
1.    Onze innerlijke ogen worden geopend voor de geestelijke wereld.
2.    Er ontstaat een diep verlangen naar vrijheid.
       Er zijn bijvoorbeeld nog nooit zoveel zelfstandige bedrijfjes geweest als nu. Hiermee krijgt men         een enorm vrijheidsgevoel.
       De uitdrukking: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” gaat steeds minder op.
3.    Het verborgene komt stap voor stap aan het licht. Oud karma komt boven. Daar moet ieder van           ons door heen. Michaël heeft iets onverbiddelijks: hij dwingt je er nú door heen te gaan. Dat               levert je veel op aan geestelijke winst: inzicht en doorzicht.
4.    Er is een diep verlangen naar echte ontmoetingen. Je wilt echt van hart tot hart contact met de a           ander.

Als de ander zich verhult achter een scherm dan loopt de relatie vast. De opgave is: durven we onze muren te laten vallen? Spreek tegen elkaar uit tegen welke muren je van de ander botst.

5.    Michaël bereidt de weg voor de innerlijke Christus en de uiterlijke Christus.
       Michaël heeft als wegbereider van de Christus het tijdvak voor Uriël van 550 – 200 voor Chr               geregeerd. Hij heeft toen geholpen om de Christuskracht te incarneren op aarde.
6.    Nu helpt hij om de Christuskracht in onszelf te implementeren. Hij helpt ons ons hart te zuiveren, zodat de Christuskracht in ons geboren kan worden.

                                 


Het nieuwe tijds kind
Bij de nieuwetijdskinderen zie je dat de sluier al weggetrokken is. Dat merk je aan hun:
•        sociale intelligentie
•        grote kennis van het hart
•        sterk rechtvaardigheidsgevoel
•        verhoogde gevoeligheid
•        paranormale begaafdheid
•        afkeer van autoriteit
•        voedselpatroon: allergisch voor vlees e.d.

We kunnen Michaël helpen door:
•        Ons denken te vergeestelijken
•        Ons in te zetten voor geestelijke idealen
•        Wilskracht te ontwikkelen

In een Michaëlstijd neemt de duister toe: De draak is op de aarde geworpen, en is nu het hart van de mens binnengegaan, maar ook Christus wacht erop ons hart binnen te mogen gaan.
Ons hart is dus het echte strijdtoneel!

                                       
http://www.gerardenneeltje.nl - (door mij verkort) 

                                  
 engel speelt de herdersfluitMijn engel en ik

Toen, toen ik nog niet geboren was, bereidde
jij mij vol liefde voor op het komende leven.
Je liet mij zien wat komen ging, zodat ik
in mijn hart ‘ja’ leerde zeggen tegen dat leven.

Toen ik een kind was, droeg je me vol liefde.
Je doorstraalde mijn ziel met jouw weten
en in mijn ogen fonkelde jouw geestkracht
als een oeroude wijsheid die ontroert.
Toen ik opgroeide, legde je de idealen
die mijn leven zouden gaan bepalen,
in mijn hart neer. Sinds die tijd leef ik
voor wat jij toen als bezieling in mij legde.

Toen ik volwassen werd, trok je je meer
en meer terug om mij de vrijheid te geven
mijn eigen weg te gaan. In je liefdevolle
terughoudendheid begeleidde je mij toen
van buitenaf, door allerlei ‘toevalligheden’:
een spontane ontmoeting, een boek dat mij
in handen werd gedrukt, een telefoontje.

Toen ik ouder en ouder werd en ik weer tijd
kreeg voor mezelf, kwam je me weer nader:
Je riep voor mij de herinneringen van het
nu bijna voorbije leven wakker, zodat ik
mij bewust zou worden van wat dit leven
mij gebracht, gegeven en geleerd had.
En straks, als ik sterf, sta je mij op de grens
op te wachten; dan zal ik jou weer zien
van aangezicht tot aangezicht, jij, mijn engel,
mijn geliefde metgezel. Door jouw ogen
zal ik terugkijken en vol dankbaarheid zal ik
de zin van mijn voorbije leven gaan begrijpen.

Jij, mijn engel, ik weet: je geeft me zoveel,
je geeft jezelf aan mij, wat dat jou ook kost.
Nu bid ik dat ook jij zult mogen groeien
door alles wat wij aan en met elkaar beleefden.
Jij, mijn engel, je bent de dragende kracht
van mijn leven, mijn houvast en mijn liefde.

Hans Stolp
september 2017


Geen opmerkingen: