15-12-17

winterfeesten en dertien heilige nachten

Jaarfeesten zijn nauw verweven en in direct verband te brengen met de natuur en de loop van de seizoenen. Jaarfeesten zijn gouden hoogtepunten in het ritmische verloop van de seizoenen als gouden kralen aan een bontgekleurde ketting. De winterfeesten spreken zich uit....
Advent

De adventstijd begint op de vierde zondag voor Kerstmis. De naam is afgeleid van het Latijnse ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. Het is de komst van het licht op aarde, waaraan de adventstijd vooraf gaat. We zijn op weg naar de langste nacht. De herfst gaat over in de winter. Niet voor niets hebben we het over de ‘donkere dagen voor kerst’. In de vier weken voor kerst mogen we ons bewuster te verbinden met de vier natuurrijken. In de eerste week het mineralenrijk, in de tweede week het plantenrijk; in de derde week het dierenrijk; en in de vierde week de geboorte van het Lichtkind, het innerlijke licht dat het aardedonker kan overwinnen.

In de adventsperiode  brandt de ster of kaarsjes in een krans die verbeeldend de herders en Koningen naar de stal van Bethlehem zal leiden en steken we elke zondag een kaars meer in de adventskrans aan. Dit groeiende kaarslicht staat symbool voor het innerlijke licht dat het aardedonker kan overwinnen. Met de geboorte van het kerstkind is dit innerlijke licht gekomen om te groeien in mensen.

Het geheim van de stilte van advent is te vergelijken met de ervaring van een aanstaande moeder. De vrouw die het kind onder haar hart draagt is voortdurend omhuld en omweven door de ziel van het wezen aan wie zij een lichaam mag schenken. Een beeld van de geboorteweeën die door de mensheid gaan.

Kerstmis

De tijd voor kerstmis is een louteringstijd, daarna kunnen we de geboorte van het kerstkind op aarde ervaren. Dit wordt naar oud gebruik gevierd in de nacht van 24 op 25 december: Stille Nacht.

Kerstmis is het verhaal zoals dat enerzijds verteld wordt in het evangelie van Lucas. Maria en Jozef zijn op weg van Nazareth naar Bethlehem, waar het kind geboren wordt in een eenvoudige stal of grot. Van deze Maria zijn geen berichten, legenden en verhalen over haar afkomst bewaard; kennelijk is haar hemelse afkomst belangrijker dan haar aardse.Ze leefde vanuit haar ziel en was helderziend en is nooit eerder geïncarneerd. Ze is de vrouw der vrouwen, de wereldziel is in haar belichaamd.

Aan de herders die op het veld de wacht hielden over hun schapen verscheen een engelenkoor dat zong. Een ster wees hen vervolgens de weg naar de stal, waar zij het kind vonden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe, omgeven door een hemels licht. De herders hadden een diepe wijsheid die uit hun innerlijk kwam. De herders, met hun droom-omhulde zielen, hebben in de donkere nacht mogen schouwen wat zich in het bovenaardse gebied afspeelt. Ze zien de gloria, de vrede onder de mensen die van goede wil zijn. Dit Jezuskind wordt meestal het herderskind genoemd. De geboorte van dit kind wordt op 25 december gevierd. Dit kind Jezus lijkt op zijn moeder: engelachtig, dromerig, als verdwaald op aarde, vol pure onschuld en waarachtige liefde.
               

Het andere kerstverhaal, het verhaal van de wijzen uit het oosten, ofwel drie koningen, is afkomstig uit het evangelie van Mattheus. Drie koningen zien een bijzondere ster. De magiërs worden al van oudsher koningen genoemd die geleid werden door een ster. Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien. Met de Ster die de Drie Koningen in het Kerstverhaal volgden wordt bedoeld dat de ster die hun gids was naar het Koningskind, een lichtend aura die zij (helderziend?) konden zien stralen en zich daartoe aangetrokken voelden. Het is de wijsheid van de kerkgeschiedenis dat er drie wijzen zijn, dat zij uit ‘drie’ gescheiden werelden komen en geschenken meebrachten. Maar ook belichamen ze de drie levenstijdperken van de mens: een jongeling, een mens in de kracht van zijn leven en een grijsaard. Melchior schenkt het goud dat symbool is voor wijsheid, Balthasar schenkt wierook, symbool voor het gebed en Caspar schenkt mirre, symbool voor onsterfelijkheid. Er zijn nog meer betekenissen voor deze drie gaven...... Dit Jezuskind is een koningskind dat in een huis geboren werd (en dus niet in een stal). In dit kind was alle aardse wijsheid belichaamd.

De beslissende stap die in deze tijd gezet moet worden, is om herder en koning tegelijk te zijn. Dus om enerzijds een innerlijk gevoel voor de esoterische geschiedenis te ontwikkelen en anderzijds zo te leren luisteren naar de natuur om ons heen dat we horen wat ze ons te zeggen heeft.

                               De dag van Driekoningen, 6 januari wordt ook 'Epifanie' genoemd, wat 'lichtverschijning uit den hoge' betekent. De voortdurende epifanie, dat wil zeggen de steeds toenemende openbaring van het licht dat uit den hoge komt, werd toen in zekere zin voor het eerst zichtbaar. Dit feest staat vooral in het teken van het denken met het hart, ofwel van het hogere inzicht.


6 Januari is ook de dag dat Johannes de Doper dertig jaar later Jezus doopte. De neerdalende duif is het beeld dat gebruikt wordt voor deze gebeurtenis. In Oost Europa is 6 januari dé datum voor het kerstfeest.
                     

Dertien heilige nachten

In de kerstnacht van 24 op 25 december beginnen de dertien heilige nachten. Nieuwjaar valt precies in het midden van deze periode. Ze verbinden het oude jaar met het nieuwe en het kerstfeest met het feest van Driekoningen. Traditioneel werd aan deze heilige nachten een bijzondere betekenis toegekend. Dromen tijdens die 12 of 13 heilige nachten (afhankelijk van hoe je telt) kunnen ons iets zeggen over wat ons in het nieuwe jaar te wachten staat. In dromen kunnen we impulsen (droombeelden) ontvangen uit de engelenwereld.

Verena Holstein vertelt dat de dertien heilige nachten in het teken staan van de verschillende dimensies of geestelijke rijken.

1- in het teken van de minerale wereld en dus met ons fysieke lichaam
2- staat in het teken van de plantenwereld en werkt dus door in ons etherisch lichaam
3- staat in het teken van de dierenwereld en werkt dus door in ons astrale lichaam
4- staat in het teken van de mensenwereld en werkt dus door in onze geest als christusimpuls

De volgende negen nachten staan in het teken van de negen engelenhiërachieën - de engelen, aartsengelen, de oerkrachten, de krachten, de machten, de wereldleiders, de tronen, de cherubijnen en de serafijnen als hoogste niveau van liefde.

De heilige nachten kun je meditatief, verstild en vanuit een innerlijke verbinding ervaren en doorleven van wat er als stille stroom de ziel binnentrekt.

Jung onderscheidt “het onbewuste” in het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Het collectief onbewuste is verbonden met de wereldziel en een weerspiegeling daarvan. Het is dit onbewuste dat dikwijls in onze dromen doorwerkt en ons inzicht geeft in ons eigen ontwikkelingsproces. In dit collectief onbewuste werken archetypen: vitale beeldcomplexen, zoals de held, de moeder, de meermin, de animus en de anima. Deze archetypen geeft vanuit het onbewuste, via de droom, richting aan onze geestelijke groei. Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording.

Daarbij gaat het om Alledaagse dromen, Grote (mythische) dromen, Kritische dromen, Voorspellende dromen, Dromen over gestorvenen, Nachtmerries en Regelmatig terugkerende dromen.
Dagdromen hebben dezelfde functie als nachtdromen.


                                         


Maria Lichtmis 

Op 2 februari wordt in Europa Maria Lichtmis gevierd: het feest van het sterker wordende daglicht. Volgens de joodse traditie moest een vrouw veertig dagen na de geboorte van haar kind een reinigingsoffer brengen in de tempel. Voor Maria was die dag op 2 februari, 40 dagen na de geboorte van haar zoon Jezus.

Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest. Op 11 november, 40 dagen voor kerstmis, vierden we het eerste lichtfeest Sint Maarten, waarbij we het lichtje in de knol ontsteken. Maria Lichtmis vieren we 40 dagen ná kerstmis. De periode tussen 25 december en 6 januari wordt ook wel ‘kleine kersttijd’ genoemd en de periode van twee maal 40 dagen ‘grote kersttijd’. Met dit laatste winterfeest blaast Maria het lichtje uit.

Het voorjaar ontwaakt langzaam, de natuur komt weer tot leven, rond dit thema worden al van oudsher in alle culturen feesten gevierd en verhalen verteld. Het symbool daarbij is een vrouwenfiguur zoals Demeter (Griekse mythologie), Freija (Germaanse cultuur), Isis (Egypte), Vrouw Holle (sprookjes) en Moeder Aarde met haar wortelkinderen op de lente jaartafel.


© Joke – fluisteralsjeblieftGeen opmerkingen: